Haber

Fuat Oktay: “Savunma Sanayinde Son 20 Yılda Cumhurbaşkanımızın İrade ve Desteğiyle Adeta Bir Devrim Gerçekleştirilmiştir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesini TBMM’de sundu. Oktay, “Savunma endüstrinde son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın irade ve dayanağıyla adeta bir ihtilal gerçekleştirilmiştir. 2002’de savunma sanayi kesiminde yalnızca 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2 bini aşmış, savunma sanayi kümelenmeleri ile kendi özgün eserlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye geçmişte global pazarda kıymetli bir alıcı olarak değerlendirilirken, bugün kıymetli bir ihracatçı pozisyonuna gelmiş olup muvaffakiyetini alanda ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın birinci 3-4 ülkesi ortasında yer almaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçe teklifleri, ek bütçe dahil 2022 yılı başlangıç ödenekleri, 2021 yılı kesin hesapları, gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay raporları bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şöyle konuştu:

“TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN 560 MİLYON 592 BİN LİRASI KULLANILMAYARAK İPTAL EDİLMİŞTİR”

“Başkanlığın harcaması 2021 yılı kesin hesabına nazaran 3 milyar 653 milyon 795 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 560 milyon 592 bin lirası kullanılmayarak iptal edilmiştir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap masraflarının yüzde 63’ü mal ve hizmet, yüzde 14’ü cari transferler, yüzde 12’si sermaye giderleri ve yüzde 11’i işçi masraflarıdır. 2023 yılı Bütçesi Ofisler, Acil Takviye Masrafları, İçişleri ve Ulusal Savunma Bakanlığınca kullanılan Barışı Destekleme ve Müdafaa Hizmetleri ödenekleri dahil 2022 yılı ödeneğine nazaran yüzde 62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörülmüştür.

Tahsis edilmesi öngörülen ödenekten; 2 milyar 550 milyon lira İçişleri ve Ulusal Savunma Bakanlığınca kullanılan Barışı Destekleme ve Muhafaza Hizmetleri Masraflarına, 280 milyon 500 bin lira Acil Dayanak Sarfiyatlarına, 652 milyon 929 bin lira ise Ofislerin bütçesine aktarılmak üzere ayrılmıştır. Ayrıyeten, günlük 4 bin 500 ila 12 bin ortasında ziyaretçiye hizmet veren, açıldığı günden itibaren yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi ziyaretçi sayısına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin her türlü harcamaları da bu bütçeye dahildir. 2023 yılında kamu kaynaklarının kullanımı, evvelki yıllarda olduğu üzere verimli ve faal bir halde, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilecektir.

“2021 YILINDA TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR 68 MİLYON DOLAR OLAN 31 YATIRIM PROJESİ FAALİYETE GEÇMİŞTİR”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yürütülen yatırım takviye ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde; 2021 yılında toplam bedeli 1 milyar 68 milyon dolar olan 31 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Bu projelerin 24’ü sıfırdan yatırım, 5’i genişleme yatırımı ve 2’si satın alma-birleşme olup, başta Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 14 ülkeye aittir. Bu projeler sayesinde yaklaşık 10 bin bireye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen bu yatırım projelerinin çoğunluğu ülkemizin muhtaçlık duyduğu orta-yüksek ve yüksek teknolojili dallarda gerçekleşmiştir. 2022 yılının birinci on ayında ise toplam pahası 2 milyar 557 milyon dolar olan toplam 21 yatırım projesi faaliyete geçmiştir.

95 BİN 500 BİREYE İSTİHDAM OLUŞTURMA POTANSİYELİ

2022 Kasım ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından; potansiyel yatırım fiyatı yaklaşık 55 milyar dolar ve 95 bin 500 bireye istihdam oluşturma potansiyeline sahip geniş bir proje portföyü takip edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, katma bedelli, yüksek teknolojili ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımları ülkemize kazandırmak için teşebbüslerini sürdürecektir. Yatırım Ofisinin 2021 yılı kesin hesap sarfiyatı 154 milyon 594 bin lira olmuştur. Kesin hesap masraflarının yüzde 67’si mal ve hizmet alımları ve yüzde 33’ü işçi masraflarıdır. Ofisin 2022 yılı ödeneği 185 milyon lira olup, 2023 yılı bütçesi için 298 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

“İSTANBUL FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ, TEMATİK VE YENİLİKÇİ BİR TEKNOPARKI BÜNYESİNDE BARINDIRMASI AÇISINDAN BİR İLK OLACAKTIR”

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, finans ve finansla ilgili teknoloji alanlarında özelleşmiş, tematik ve yenilikçi bir teknoparkı bünyesinde barındırması açısından bir birinci olacaktır. İstanbul Finans Merkezi’nde şirket tescil işlemleri, vergi işlemleri, sosyal güvenlik işlemleri, ikamet izni, çalışma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile personel istihdamına yönelik temel bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve tek bir hizmet noktasından çözümlenebilmesini amaçlayan pilot projelerden birisi olacak ‘Tek Durak Büro’nun marka tescili sürecinin önümüzdeki yıl tamamlanması beklenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘tüm insanlık için daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansal sistem mümkün’ anlayışıyla çalışmaları tamamlanan ‘Katılım Finans Strateji Belgesi’ Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İştirak finans sistemimizin hukuksal çerçevesini oluşturacak; iştirak finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerini koruyacak çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Ulusal Fintek Strateji Belgesi’nin önümüzdeki günlerde yayımlanması öngörülmektedir. Finans Ofisinin 2021 yılsonu harcama tutarı 40 milyon 98 bin lira olmuştur. Kesin hesap giderlerinin yüzde 47’si mal ve hizmet alımları, yüzde 45’i personel giderleri ve yüzde 8’i sermaye masraflarıdır. 2022 yılı ödeneği 31 milyon 752 bin lira olan Finans Ofisi için, 2023 yılı bütçesi kapsamında 53 milyon 978 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

“160 BİNİ AŞKIN GENCİMİZE KAMU KURUMLARINDA STAJ İMKANI SAĞLANMIŞ”

İnsan Kaynakları Ofisimiz, fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynağı kültürünü perçinlemektedir. Ulusal Staj Programıyla 160 bini aşkın gencimize kamu kurumlarında staj imkanı sağlanmış; öğrencilerimizin fiyatı ve sigortası Devletimizce karşılanmıştır. Program, yenilikçiliği ve kapsayıcılığı ile OECD tarafından 2020 ve 2021’de dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmiştir. Ulusal Staj Programıyla, 2023 yılında 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gencimize staj imkanı sağlanacak, kamu kurumlarında yaz döneminde staj yapan öğrencilerimize ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden sayı, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

DİYANET 2021’DE 13 MİLYAR TL HARCADI, 2023 YILI BÜTÇESİ 35,9 MİLYAR TL

Dini, manevi ve ahlaki bedelleri canlı tutmak hedefiyle din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle sürekli toplumun yanında yer almaktadır. Başkanlık, toplumun her kesitine yönelik toplamda 384 kitap, 21 farklı lisanda 222 eser, 776 e-kitap ve gibisi yayınları milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 2023 yılında gençlik ve aile, toplumsal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi dayanak faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye devam edilecektir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap sarfiyatı 13 milyar 39 milyon 381 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olup 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek meblağı, yüzde 56,6’lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörülmüştür.

“SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARINI DA BÜYÜK BİR HASSASİYETLE ELE ALIYORUZ”

Başkanlık tarafından hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Programı Ocak ayı içerisinde yayımlanmıştır. Programda toplam proje meblağı 1 trilyon 779 milyar liraya, başlangıç ödeneği ise 184,3 milyar liraya ulaşmıştır. Ayrıyeten, Yatırım Programına dahil edilen proje sayısı 3 bin 91’den 2022 yılında 3 bin 134’e yükselmiştir. Sayıştay kontrol raporlarını da büyük bir hassasiyetle ele alıyor, bu raporlarda tespit edilen konular çerçevesinde muhtaçlık duyulan süreçleri gerçekleştiriyoruz.

Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın Lideri olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 38. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul’da başlıyor. İSEDAK Toplantısına bu yıl ağır bir iştirak kelam konusu. 50 ülkeden 30 dan fazla Bakan ile 30 milletlerarası kuruluştan üst seviye temsilciye mesken sahipliği yapacağız.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap sarfiyatı 370 milyon 187 bin lira olmuştur. Bu sarfiyatların yüzde 65’i sermaye transferleri, yüzde 29’u işçi sarfiyatları ve yüzde 5’i mal ve hizmet alımlarıdır. Başkanlığın 2022 yılı ödeneği 66 milyar 621 milyon 852 bin lira olup söz konusu ödeneğin 66 milyar 177 milyon 120 bin lirası yedek ödenektir. 2023 yılı bütçesi için ise yüzde 99’u yedek ödenek olmak üzere Başkanlığa 89 milyar 145 milyon 195 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

“TÜRKİYE YÜZYILI KONSEPTİYLE YÜRÜTÜLEN KAMPANYANIN UYGULAMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütme, dezenformasyonla gayret etme, devlet-millet ilgisini güçlendirme ve devlet irtibatının uyumunu sağlama misyonları doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirmektedir. 2022 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına yönelik Türkiye Yüzyılı konseptiyle yürütülen kampanyanın uygulama süreci başlamıştır. 2022 yılı Kasım ayı itibariyle İrtibat Başkanlığı’nca toplamda 17 bin 832 basın kartı verilmiştir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 2023 YILI BÜTÇESİ 1 MİLYAR 631 MİLYON TL

2022 yılında 11 Kasım itibariyle CİMER başvuru sayısı 4 milyon 990 bin 433’e ulaşmış ve müracaatların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur. İrtibat Başkanlığı’nca 2023 yılında da; Stratejik İletişim Zirvesi gibi ulusal ve uluslararası çapta etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek, konferanslar ve sergiler düzenlenmesi, kitaplar ve makaleler yayımlatılması gibi çalışmalar sürdürülecektir. İletişim Başkanlığı’na 2021 yılında yapılan bütçe aktarma süreçleriyle birlikte toplam 606 milyon 919 bin lira ödenek tahsis edilmiş, kelam konusu ödeneğin yüzde 99’u kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 75’i mal ve hizmet alımları ve yüzde 18’i işçi masraflarıdır. 2022 yılı ödeneği 816 milyon 493 bin lira olup 2023 yılında ise Başkanlığa toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir.

“MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZİN KÜLTÜREL MİRASININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR”

Tarihi mirasımızı dünyanın çekim merkezi haline getirmek vizyonu ile hareket eden Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı, çağdaş müzecilik uygulamaları ve çağdaş onarım teknikleriyle ülkemizin kültürel mirasının gelecek jenerasyonlara aktarılmasında ve dünya çapında tanınırlığının arttırılmasında kıymetli bir yere sahiptir. Nisan 2022 tarihinde Türk İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılması ile Türk-İslam tarihine ışık tutan ve İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil eden seçkin eserler 15 tematik bölümde kültür sanat dünyası ile buluşmuştur. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı saray, köşk, kasır ve müzeleri 2022 yılı Ekim Ayı sonu itibariyle 4 milyon 261 bin kişi ziyaret etmiştir. Böylelikle ülkemiz turizm gelirlerine kıymetli ölçüde katkı sağlanmıştır. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap sarfiyatı 246 milyon 963 bin liradır. Kesin hesap masraflarının yüzde 22’si sermaye giderleri ve yüzde 9’u mal ve hizmet alımlarıdır. 2022 yılı ödeneği 354 milyon 260 bin lira olup, 2023 yılı bütçesi için 669 milyon 800 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti temel alındığında yaklaşık 700 yıllık medeniyete ilişkin arşiv dokümanlarını titizlikle koruma etmekte, yenilemekte ve günümüzde olduğu üzere gelecekte de ilgililerin istifadesine sunmak için çalışmalar yürütmektedir. 2021 yılı ve 2022 yılının birinci 10 ayında toplamda 2,6 milyon evrak tasnifi tamamlanarak bilgiye ulaşım mümkün kılınmış, arşivcilik alanında kullanılmakta olan yıpranmış 130 bin evrakın onarımı yapılmış ve yaklaşık 9 milyon doküman imgesi dijital ortama aktarılmıştır. 2021 ve 2022 yılının birinci 10 ayında yaklaşık 17 milyon evrak imgesine erişim sağlanmıştır. 2023 yılında dijital dönüşüm çalışmalarının değerli bir uygulaması olan Bütünleşik Arşiv İdare Sistemi uygulamaya girecektir.

ARŞİVLER ORTASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Başkanlık, ülkemize yönelik mesnetsiz savları çürütmek ismine Arşivler Ortası İşbirliği Protokolü sayısını 2023 yılında 68’e ulaştırmayı hedeflemektedir. Devlet Arşivleri Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap gideri 150 milyon 491 bin lira olmuştur. Bu giderlerin yüzde 24’ü sermaye masrafları ve yüzde 10 mal ve hizmet alımlarıdır. Başkanlığın 2022 yılı ödeneği 230 milyon 763 bin lira olup, 2023 yılı bütçesi için 362 milyon 941 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

“SAVUNMA SANAYİNDE SON 20 YILDA CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADE VE DESTEĞİYLE ADETA BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Savunma endüstrinde, son 20 yılda, Cumhurbaşkanımızın irade ve dayanağıyla adeta bir ihtilal gerçekleştirilmiştir. 2002’de savunma sanayi bölümünde yalnızca 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2 bini aşmış, savunma sanayi kümelenmeleri ile kendi özgün eserlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye geçmişte global pazarda değerli bir alıcı olarak değerlendirilirken, bugün kıymetli bir ihracatçı pozisyonuna gelmiş olup muvaffakiyetini alanda ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın birinci 3-4 ülkesi ortasında yer almaktadır.

Bir taraftan bütün dünya SİHA’larımızın kabiliyetlerini konuşurken, başka taraftan insansız sistemlerin tümünde değerli eserler geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıyeten hassas vuruş kabiliyetine sahip füze ve mühimmatlarımız, elektronik harp ve radar teknolojilerinde nitelikli eserlerimiz, hava savunma sistemleri, türlü deniz ve kara platformları, siber güvenlik ve bağlantı teknolojilerinde attığımız adımlarla Türkiye, savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

2022’de; Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezini hizmete aldık. Artık dünyada oyun değiştirici olan SİHA’larımız Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, ANKA, Kargu ve Alpagu’nun yeni teslimatlarıyla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz. Türkiye’nin birinci istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete girdi. Yeni Tip Denizaltılarımızdan HIZIR REİS’in havuza çekimi ve SELMAN REİS’in birinci kaynak merasimi gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU yılsonu itibariyle Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. KAPLAN MT orta sınıf tanklarının Endonezya’ya teslimiyle Türkiye, birinci tank ihracatını yaptı. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz SİPER’in ilk modelinin testleri başarıyla devam etti. 2021 yılında savunma sanayii ihracatımız 3,2 milyar dolar ile kendi rekorunu kırmıştı. 2022 yılsonu hedefimiz bu rakamı 4 milyar doların üstüne çıkarmaktır.

2023’de; Ulusal Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri üzere projelerde çok kıymetli gelişmeleri Ulu Milletimizle paylaşacağız. Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan ‘i’ sınıfı firkateynlerimizin birincisi İSTANBUL gemisi, Denizde İkmal Muharebe Takviye Gemimiz DERYA ve Yeni Tip Denizaltılarımızın birincisi PİRİ REİS hizmete girecektir. SOM ve ATMACA için geliştirilen KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edilecektir. Ulusal ve yerli üretim Düşük Gürültülü Yükselteç (Low-NoiseAmplifier-LNA) modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin pozisyon ve rota bilgilerini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak, İMECE Yer Müşahede Uydusu uzaya gönderilecektir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap harcaması 139 milyon 585 bin liradır. 2022 yılında Savunma Sanayi Başkanlığına 207 milyon 338 bin lira ödenek tahsis edilmiş, 2023 yılı için ise toplam 344 milyon 899 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

“MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI ALANINDA ÖNCÜ METOTLAR VE YAKLAŞIMLAR BENİMSEMEKTEDİR”

Kendini daima yenileme ve geliştirme vizyonuyla hareket eden Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, her geçen gün teknik kapasitesini daha da güçlendirerek alanında öncü metotlar ve yaklaşımlar benimsemektedir. PKK/KCK’nın yönetici kadrosuna yönelik sistemli bir şekilde nokta operasyonlara ağırlık veren MİT, Suriye ve Irak’ta örgüt başkan takımlarını etkisiz kılmaktadır. FETÖ ile uğraşta ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile saklı haberleşme tekniklerini deşifre etmenin yanı sıra yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu seviyedeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak örgütle çabayı memleketler arası boyutta sürdürmektedir. Teşkilat, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleriyle, çeşitli ülkelerden 100’den fazla FETÖ mensubu teröristin ülkemize iadesini de sağlamıştır. DEAŞ’ın ülkemizde aksiyon arayışlarının ortaya çıkarılması, üst seviye örgüt yöneticilerinin ele geçirilerek örgütün Suriye alanındaki yapılanmasının deşifre edilmesi, MİT’in terörle mücadele alanındaki diğer çalışmalarına örnek teşkil etmektedir.

Suriye bağlamında Astana Süreci’nde, Libya’da hükümet kurma sürecinde, Rusya Federasyonu-Ukrayna bağlamında İstanbul Süreci’nde, MİT’in milli çıkarlarımızı koruyan arabuluculuk ve yönlendiricilik faaliyetleri etkili olmuştur. Tüm bu çalışmaları için 2021 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na toplam 3 milyar 115 milyon 407 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup kelam konusu ödeneğin yüzde 99,98’ine tekabül eden 3 milyar 115 milyon 14 bin lirası kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 53’ü işçi masrafları olup,  geri kalanını sermaye sarfiyatları ve mal ve hizmet alımları oluşturmuştur. Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 2022 yılı ödeneği 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olup, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi’nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

Milli güvenliğimizle ilgili bir öbür stratejik kurum olan Ulusal Güvenlik Şurası Genel Sekreterliği, ulusal güvenliğin sağlanması ve ulusal amaçlara ulaşılması hedefiyle iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetine ait hareket usullerine ilişkin asılları kapsayan, Ulusal Güvenlik Siyaseti Evrakını hazırlamaktadır. Genel Sekreterlik bünyesinde ‘Hibrit Tehditler Analiz Merkezi’ teşkil edilmiş ve Nisan 2022 tarihinde faaliyete geçirilerek Ağustos 2022’de de Hibrit Tehditlerle Mukabele Strateji Evrakı ve Aksiyon Planı yürürlüğe girmiştir. Genel Sekreterliğin 2021 yılı kesin hesap sarfiyatı 41 milyon 736 bin liradır. 2022 yılı bütçesindeki ödeneği 73 milyon 72 bin liradır. 2023 yılı bütçe teklifi 114 milyon 297 bin lira olarak öngörülmüştür.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu